<نيلوفر كبود> روي ميز تدوين‌

تصويربرداري در كيش تمام شد

<نيلوفر كبود> روي ميز تدوين‌

 

فيلم تلويزيوني <نيلوفر كبود> روي ميز تدوين قرار گرفت.

به گزارش <باني فيلم>، فيلم تلويزيوني نيلوفر كبود به كارگرداني سيروس مقدم با پايان تصويربرداري در كيش روي ميز تدوين قرار گرفت.

خشايار موحديان هم‌اكنون مشغول تدوين اين فيلم تلويزيوني است.

حسن پورشيرازي، نگار فروزنده، مريم كاوياني، مليكا ناظري، سياوش قاسمي و علي دهكردي بازيگران اصلي اين فيلم تلويزيوني هستند.

نيلوفر كبود مضموني اجتماعي دارد و در تهران و كيش طي يك ماه مقابل دوربين رفته است.

به احتمال فراوان مراحل فني اين سريال تا اواسط آذرماه به طول خواهد انجاميد.

بهروز مفيد تهيه اين سريال را براي گروه فيلم و سريال شبكه سوم سيما برعهده دارد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید