نمایشگاه مطبوعات غرفه هفته نامه هنرمند

نمایشگاه مطبوعات غرفه هفته نامه هنرمند

شهین تسلیمی - مژگان ترانه -سیاوش قاسمی


 

سیاوش قاسمی-عباس رافعی -مسعود دلیری

 

علی معلم و مهدی احمدی(دبیر تحریریه و مدیر اجرایی)

/ 0 نظر / 22 بازدید